Musegift m/sporing og UV lykt

Varenr: 30009250

Åtestasjon med musegift i pasta form som inneholder sporingspulver. UV lykt følger med. Pakken er satt sammen av våre autoriserte skadedyrbekjempere. Ved hjelp av sporingspulver i åten og UV lykt kan man lett spore opp avføringen til mus og hvor de trekker inn i huset. For så å utbedre svakheten i konstruksjonen.
Tilbudet varer så langt lageret rekker.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

HER ER DET PENGER OG SPARE: Sjekk våre unike pakkeløsninger som inneholder dette produktet. TRYKK HER!
- Se våre tetningsprodukter her!
- Effektiv gift fra fjerde dag
- Ikke åtevegring
- Sporingspulver
- UV-Lykt
- 1 stk åtestasjon

NORGESNYHET! Musegift åtestasjon med sporingspulver

Ferdigfylt musegift åtestasjon ( 2 x 15 gram ) pasta åte, klar til bruk. Pastaen inneholder det aktive stoffet Brodifacoum og sporingspulver. Ved bruk av UV-Lykt vil avføringen til musene lyse opp da åten er tilsatt sporingspulver og man kan følge sporene for å avdekke hvor mus kommer inn.

Hvis du har problem med mange gnagere plasserer du ut bokser med 3-5 meters mellomrom.

Kun til innendørs bruk.

Generelt har gnagere en atferd som ofte bringer dem i kontakt med skitne områder, søppelrester, samt fødevarer for mennesker og dyr. Dette gjør at de har potensial for å spre smitte. På verdensbasis er ulike gnagere reservoarer for en hel rekke smittsomme virus-, bakterie- og parasittsykdommer, og de kan utgjøre en reell helsefare for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Om produktet: 
Effektiv fra fjerde dag etter inntak. Rask åteaksept, høy smaklighet. Inneholder sporingspulver som gjør at avføringen blir selvlysende ved UV-lys.

Det inneholder et svært kraftig virkestoff, brodifacoum som er et engangsvirkende, andregenerasjons antikougalerende virkestoff. Virkningsmekanismen sikrer at døde gnagere ikke vekker mistanke knyttet til åtet hos andre medlemmer av kolonien. 

UV lykt
Hendig UV lys for sporing av flouriserende materialer. 12 kraftige dioder som gir hele 0,72 vatt. Brukes i hovedsak til  fluoriserende sporingspulver for sporing av rotter og mus, men kan også benyttes for å kartlegge bevegelsesmønsteret til katter og hunder. Når gnagerne eller andre dyr har gått på sporingspulveret kan man enkelt spore deres tråkk/aktivitet med UV lys. Pulveret benyttes med fordel for å spore hvor gnagerne kommer inn i bygninger.

Sporingspulver inneholder et fluoriserende stoff som vil gjøre at urinmarkering etter rotter og mus kan sees i UV-lys.
UV-lykten kan også brukes til å spore ekskrementer og blodflekker etter veggedyr i soverom.

Varselord:
Advarsel


Faresetning:
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Sikkerhetssetninger:
P405 Oppbevares innelåst.
P314 Søk legehjelp ved ubehag
P501 nnhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kan man bruke dette produktet uten og måtte spore?

Ja, det kan man.

Alternativer

Tilbehør