Musegift m/sporing og sanering - Liten

Varenr: 30009246

Musegift med sporing og sanering er en pakke som er satt sammen av våre autoriserte skadedyrbekjempere. I denne pakken så bekjemper man mus med gift ( 3 stk stasjoner med musegift). Sporer hvor de har ferdes, for så og tette/ utbedre skader gjort av gnagere. Fjerne lukten som har satt seg etter invasjonen. Så tilslutt så er det viktig og desinfisere områder hvor de har ferdes.
Tilbudet varer så langt lageret rekker.

NORGESNYHET! Nå med sporingspulver i musegiften
- Bekjempelse
- Sanering
- Sporing
- Utfør sikring
- Kvalitetsprodukter

Ferdigfylt musegift åtestsajon med 2x15 pasta poser som inneholder det aktive stoffet Brodifakum og sporingspulver. Ved bruk av UV-Lykt vil avføringen til musene lyse opp da åten er tilsatt sporingspulver og man kan følge sporene for å avdekke hvor mus kommer inn.

Gnagere kan bære smittsomme sykdomme for oss mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.
 

Muskil FLUO BF musegift rodenticid har følgende nyskapende og patenterte egenskaper:
FLUO-NP teknologi: Takket være en fluoriserende pigmentteknologi (sporingspulver) kan åten enkelt oppdages også under dårlige lysforhold ved hjelp av en UV-lampe som denne: Skadedyrbutikken UV-lykt. Overvåkningen av både inntaket av åte og den mulige forflyttelsen fra åteplassen er viktige aspekter i matvareindustrien, varehus og zoo-tekniske bygninger, hvor det er viktig at åtene holdes inne i åtestasjonene. FLUO NP teknologien forenkler også identifiseringen av produktrester og gjør det mulig å avhende disse på egnet måte.

PASTA PLUS ( European Patent # 1279334B1), en patentert formel som kombinerer en nøye balansert blanding av matvarekomponenter slik som melk, mel, sukker og fett beriket med korn som er spesielt smakfulle for gnagerarter som mus og rotter.
Takket være den svært smakfulle utformingen har pastaåten mange bruksområder, og det kan brukes på områder med kraftig matvarekonkurranse slik som i matvareindustrien og i vare-/lagerhus, hoteller, restauranter, barer, osv.

Pasta inneholder: Brodifacoum 0,0029%

MUSKIL FLUO BF musegift inneholder et bitterstoff (Denatoniumbenzoat) som bidrar til å forhindre inntak hos mennesker.

ANTIBAKTERIELL DESINFEKSJON SPRAY
Desinfeksjonsmiddel på spray flaske. Spray på overflaten, la virke i 30-60 sekunder. Tørk av med ren klut.

LUKTFJERNER SPRAY FRA AIR SPONGE
Luktfjerner spray fra Air Spong fungere meget godt. Sliter man med vond lukt av f.eks kadaver etter døde gnagere så hjelper denne deg meget bra. Sprayen dreper luktbakteriene.
 

Varselord:
Advarsel


Faresetning:
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Sikkerhetssetninger:
P405 Oppbevares innelåst.
P314 Søk legehjelp ved ubehag
P501 nnhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kan man bruke dette produktet uten og måtte spore?

Ja, det kan man. 

Alternativer

Tilbehør