Plommevikler

Plommevikler (Grapholita funebrana) er en sommerfugl i gruppen av viklere (Tortricidae).

Utseende:
En liten til middelsstor (vingespenn 10-15 millimeter), gråbrunt spraglete vikler. I motsetning til den de fleste andre Grapholita-artene som forekommer i Norge har den ikke hvite tegninger på forvingene. Den kan ligne mye på Grapholita tenebrosana, som den også gjerne finnes sammen med, men de to artene kan skilles på fargen på labialpalpene: disse er mørkt gråbrune hos G. funebrana, mye lysere hos G. tenebrosana.