Parkettbille/Splintvedbille

Billene kommer inn i hus med tregjenstander som f.eks. billedrammer, parkett og møbler. Larvene kan ødelegge gjenstandene fullstendig, og billene kan spre seg til andre gjenstander av hardt, ungt og ubehandlet løvtrevirke i huset.


Splintvedbiller er en gruppe treborende biller som på verdensbasis omfatter 70 arter. Vanlig splintvedbille (Lyctus linearis) er den eneste arten som finnes naturlig i Norge (langs kysten av Sør-Norge opptil Hordaland), men det er vanlig at både denne og andre arter importeres med trevirke. Bl.a. importeres parkettbillen (Lyctus brunneus) jevnlig. Billene angriper kun harde, ubehandlete treslag som er yngre enn 10 år. Larvegangene er runde, rundt 1 mm brede og kan gå alle veier i veden. Boremelet er lyst, meget fint og løst pakket. Flygehullene er knapt 1 mm brede. Avhengig av føde og temperatur bruker billene fra 6 måneder til fire år på utviklingen fra egg til voksen bille.