Mår

Mår:  

Normalt gjør ikke måren noen skade, men den kan enkelte ganger ta tilhold i og under bygninger, spesielt hytter. Man kan da oppleve lukt fra maten som dyret har hamstret. Hvis dyret i tillegg yngler under bygningen kan lukt fra avføringen bli overveldende. Kommer måren seg inn i bygninger kan den også gjøre skade på inventaret.

Mår finnes over det meste av landet. Den er en dyktig klatrer, nattaktiv og foretrekker skogsområder. Måren lever for det meste av
smågnagere, hare, ekorn, fugler og egg, samt mye bær om høsten.