/Files/Images/musebånd.jpg

Råd om forebygging og sikring av bygget mot mus

Det første som må avklareres er om man skal bekjempe først og så sikre/tette eller om man skal sikre/tette først så utføre bekjempelse. Dersom musene bare er i konstruksjon og ikke kommer ut i beboelsesrom, i kjeller eller på loft så kan det være fornuftig å igangsette bekjempelse utvendig for å redusere eller utrydde musebestanden før det utføres sikring/tetting.

Musesikring av bolig

Men dersom det er spor etter aktivitet i beboelsesrom (for eksempel i/under kjøkkenskap), i kjeller eller på loft kan man utføre sikring/tetting omgående. Det er da helt logisk å utbedre årsak til problemet, før man går over å løse selve problemet. Om ikke man sikrer/tetter, vil bare bekjempelse være symptombehandling og problemet vil vedvare år etter år.

Ved bekjempelse anbefales det IKKE bruk av gift, da bruken av gift ofte medfølger til følgeskader i form av lukt som kommer fra at mus dør i konstruksjon. Det kan gi en sur søt kvalmende lukt (fra råttent kjøtt), som er plagsom. Det er feil og bare en myte at det finnes musegift som gjør at mus trekker ut fordi de blir tørste eller at musene mumifiseres. Det har aldri vært slike produkter på det norske markedet hverken for private eller profesjonelle!

Det viktigste tiltaket man kan gjøre er altså å hindre dyrene i å komme seg inn i bygget. For å sikre et hus mot mus må alle åpninger større enn 6 mm identifiseres og stenges. Ikke glem at mus kan komme inn i garasjen og så videre inn i huset, dersom det er garasje i selve bygget. Så husk å sjekke åpninger under eller i kantene på garasjedøren.

Det vanligste stedet musene kommer seg inn er mellom eller under kledning og hjørnekasser. Det kan være mangel på musebånd, at musebåndet ikke er montert korrekt, kan være skade på musebåndet, med mer. Nei, det hjelper ikke at en byggmester har bygget huset. Under 50% av håndverkere vet hvordan sikre et hus korrekt for mus.

 

Ellers må kjellervinduer og ventilasjonsåpninger sikres med metallnetting og tetningsplate. Alle dører må slutte tett til karmen. Alle vegger må være fri for hull og sprekker. Rørgjennomføringer må være tette, for eksempel rørgjennomføringer i forbindelse med varmepumpe, parabol. Husk at mus er en meget dyktig klatrer, og derfor må også åpninger høyt oppe på bygningen sikres. Vegetasjon opp langs vegg kan mus benytte som klatrestativ for å komme seg opp og greiner fra trær må ikke henge inn over tak ned mot taket. Mus kan også klatre på ledninger og tauverk, og slike installasjoner kan sikres med plater eller trakter som festes rundt ledningen/tauverket.

Før sikring av bygningen er det også fornuftig å utføre en sanitasjon ute. Hvor finner dyrene mat og vann? Både dyremat, kompost, fuglefor, nedfallsfrukt og søppel er rene delikatessen for mus. Sørg for å ikke brødfø skadedyrene! Det er også viktig å finne ut om områder kan opprettholde bestander av gnagere som kan trekke inn i bygningen på et senere tidspunkt. Slike områder kan være vegetasjonsområder tett inntil bygningen som gir tilgang på mat, vann og bolplasser. Sanitasjon forklart enkelt er å fjerne elementer som mus trenger og gjør at de trives. Lite mus rundt bygningen betyr mindre mus som prøver å komme seg inn i bygningen.

 

 

Konkrete råd for hvordan sikre boligen for mus: 
 

 1 - Dersom jobben med montering av musebånd ikke er utført godt nok, så er det mulig å etter- montere dette med Musebånd M-stop. Husk at hele nedre del av kledningen må musesikres. Alternativt kan Mus- og rottebørste, men ikke der kledning og hjørnekassen har kort avstand fra bakkenivå.

2 - Dersom utette rørgjennomføringer eller andre mindre sprekker/hull anbefales bruk av tettematerialene Xcluder eller gnagerstopp. Større åpninger i mus/stein så kan Betong på tube benyttes..

3 - Dersom manglende sikring av ventilasjonsåpninger kan Aluminium tetningsplater for mus og/ eller Gnager metallduk.

  • 4 - Dersom sprekker etter utettheter nederst på dører eller garasjeport, anbefales montering av Gnagerlist eller tetningsplater.

 

 

Relaterte artikler