Insekter

Insekter er en klasse virvelløse dyr i rekken leddyr. Insekter er en svært suksessrik og variert gruppe av dyr. Over én million insekter er beskrevet og mer enn 3/4 av alle verdens dyr er insekter. Rundt 17 000 arter er registrert i Norge. 

Insekter er en variert dyregruppe. Både de vakre sommerfuglene og myggen som stikker oss om sommeren er insekter. Det samme er biller, fluer, veps  og humler. Maur  er sosiale insekter som lever i organiserte samfunn. Bier er nytteinsekter som gir oss honning. Gresshoppene kan ødelegge avlinger når de opptrer i store svermer. 


Systematisk deles insekter i 29 ordener, og 23 ordener som er representerte i Norge. Edderkopper er ikke insekter, men hører til en egen klasse, edderkoppdyr.


Andre insekter er til skade for menneskelige interesser. Mange arter angriper kulturvekster, trevirke i hus og innbo, lagrede matvarer, pelsvarer og klær med mer.