Inneklima

Vi bruker 90% av tiden vår innendørs. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet. For ytterligere utvalg av inneklima produkter og tilbehør se: luftrenser.no