x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Søk etter produkter eller skadedyr

fbtop

teltop

vimeotop

Gå til kassen

 x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Noen av dyrene som blir omtalt er ikke skadedyr. Vi har skrevet om dem fordi mange mennesker av ulike grunner blir oppmerksomme på dem. Det kan for eksempel være dyr som noen ganger kommer inn i bygninger som skrukketroll og tusenbein. Om du ikke finner det du leter etter, kan du nederst på siden sende inn bilder. Du kan også ta kontakt med oss på gratis support telefon 40 60 11 11.

Vånd

Vånd (Arvicola terrestris) kalles ofte for jordrotte eller vannrotte. På svensk kalles den ”vattensork” mens den på dansk går under navnet ”mosegrise”.

Mange mennesker tar feil og tror at det er den vanlige brunrotta som graver ganger og hull i plenen, mens det ofte er vånden som er på ferde. De største skadene av vånd er ødeleggelse av røtter på prydbusker og frukttrær. Disse ødeleggelsene kan gi store økonomiske tap f.eks. i frukthager. Videre kan selve gangsystemene gi store ødeleggelser i hager, parker og plener. Plantefelt kan også lide under angrep fra vånd. Vånden kan, slik som rotter og mus gjør, gnage på ulike gjenstander, f.eks. kan underjordiske kabler bli skadelidende. Vånd går imidlertid ikke inn i bygninger og hus slik som rotter og mus gjør.


Bestill produkter

Brunrotte

Brunrotta (Rattus norvegicus) har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer og har spredd seg over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker.

Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.Brunrotter har en atferd som ofte bringer dem i kontakt med både kloakk og søppelrester, samt fødevarer for mennesker og dyr. På verdensbasis er brunrotta reservoarer for en hel rekke smittsomme virus-, bakterie- og parasittsykdommer, og de kan utgjøre en reell helsefare for mennesker. Rotter på skip som kommer til Norge fra utlandet kan være bærere av potensielt farlige sykdommer.


Bestill produkter

Svartrotte

Svartrotta (Rattus rattus) kommer opprinnelig fra skogsområder i Sydøst-Asia. Den er en meget dyktig klatrer.

I områder der svartrotta er vanlig vil man derfor ofte finne den høyt oppe i bygninger samt klatrende i trær. På engelsk kalles denne rottetypen ofte for ”roof rat” noe som beskriver godt at den er en klatrende rotte. Den er også kjent under navnene ”ship rat”, ”house rat” og ”black rat” i utlandet. I Norge regnes svartrotta som utryddet, men det er allikevel en mulighet for at den kan dukke opp på nytt for eksempel med skip som kommer til landet. Et stort rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, bolplasser og skjul. For å lykkes med en bekjempelse kreves det nesten alltid en grundig opprydding (sanitasjon) i området der rottene utgjør et problem. 


Bestill produkter

Småskogmus

Småskogmus (Apodemus sylvaticus), tidligere kalt liten skogmus, lever i de lavereliggende skogområdene i Sør-Norge og langs kysten oppover vestlandet.

Den finnes ikke i høyfjellet. Småskogmus kommer ofte inn i hus og hytter for å overvintre. De yngler ikke innendørs, men de kan allikevel gjøre stor skade ved å gnage på ting samt grise til med ekskrementer og urin. Småskogmus trekker gjerne inn i bygninger om høsten, og den foretrekker oftest de nedre delene av huset i motsetning til storskogmus som ofte foretrekker de øvre delene. Småskogmus påfører strukturelle skader på bygninger pga. gnaging. De kan ødelegge vegger, gulv, dører og tak ved å gnage hull i disse. Dyr som dør inne i vegger og gulv kan forårsake et luktproblem.


Bestill produkter

Husmus

Husmus (Mus musculus) finnes over mesteparten av jorden der det finnes mennesker.

Den lever, akkurat som brunrotta, ofte i nær tilknytning til mennesker og våre bygninger. Husmus er regnet som et av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. Selv om den er liten av størrelse så kan den gjøre stor materiell skade. Forebyggingen kan i stor grad gjøres ved å fjerne mattilgangen samt sikre bygninger slik at dyrene ikke kommer inn. Bekjempelse ved hjelp av feller kan være meget effektivt. Husmus er sammen med brunrotta regnet som noen av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. I tillegg til den direkte økonomiske skaden de er årsak til, har de potensial til å spre sykdom. Det viktigste man kan gjøre for å redusere problemer innendørs er å hindre dyrene i å komme inn. 


Bestill produkter

Klatremus

Klatremus (Myodes glareolus) er mest tallrik i skogsterreng, men den kan allikevel påtreffes så høyt som 1400 meter over havet i Sør-Norge.

Nordover er klatremusa utbredt helt til Nordland. Klatremus kan komme inn i bygninger, og er reservoar for musepest som kan smitte til mennesker. Klatremus trekker gjerne inn i bygninger om høsten. Når klatremus lever i og rundt bygninger medfører det nesten alltid konflikter med menneskelige interesser, og de kan medføre betydelige økonomiske tap spesielt i bygninger der næringsmidler lagres og produseres. Klatremus kan spise på all slags mat de får tilgang til. I tillegg forurenser de mat og området rundt med urin og ekskrementer. Det viktigste tiltaket man kan gjøre for å redusere problemer innendørs er å hindre dyrene i å komme inn.


Bestill produkter

Rødmus

Rødmusa (Myodes rutilus) ligner svært på klatremusa, men skilles lett på halen som er kortere og sterkt behåret.

Rødmus er utbredt i Nord-Norge ned til det nordlige utbredelsesområdet for klatremus. Det er derfor lite å trolig at man treffer på begge artene på samme sted. Akkurat som klatremus kan rødmus komme inn i bygninger samt være reservoar for musepest som kan smitte til mennesker. Rødmus kan spise på all slags mat og dyrefôr de får tilgang til. I tillegg forurenser de mat og området rundt med urin og ekskre-menter. De kan også påføre strukturelle skader på bygninger pga. gnaging. Det er verdt å merke seg at rødmus er reservoar for musepest (Nephropathia epidemica), en sykdom som kan smitte til mennesker.


Bestill produkter

Storskogmus

I Norge finner vi storskogmus (Apodemus flavicollis), tidligere kalt stor skogmus, i dalene på Østlandet og langs kysten nordover til Trondheim.

Den går opp i fjellbjørkeskogen, men mangler i høyfjellet. Storskogmus kommer ofte inn i hus og hytter for å overvintre. De yngler ikke innendørs, men de kan allikevel gjøre stor skade ved å gnage på ting samt grise til med ekskrementer og urin.Storskogmus trekker gjerne inn i bygninger om høsten, og den foretrekker oftest de øvre delene av huset i motsetning til liten skogmus som ofte foretrekker de nedre delene. De kan ødelegge vegger, gulv, dører og tak ved å gnage hull i disse. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer møbler, klær, gardiner, bøker, malerier, elektriske ledninger inne i bygninger der det er skogmus.


Bestill produkter

Finner du ikke det du leter etter? Send inn bilde!

Du kan også sende oss bilder av innsekter du ønsker identifisert på Facebook og Twitter.

Det er viktig at bilder om sendes inn er av så god kvalitet om mulig, Husk også en kort beskrivelse på hvor problemet er og omfanget i kommentarfeltet. 


Send inn bilde på Facebook 
 

Send inn bilde på Twitter
   

Nå er gnagersesongen i gang!

Aktuelle nyheter om skadedyr

Har jeg Sølvkre eller Skjeggkre?

Her finner du den beste informasjonen om Sølvkre og Skjeggkre!

solvkre eller skjeggkre

Les mer …

profesjonell hjelp
Å velge det billigste alternativet er ikke nødvendigvis det beste når det kommer til skadedyrkontroll og bekjempelse.

Skadedyrselskaper varierer som i mange andre bransjer i pris, kvalitet, service og oppfølging.

Vi vet hvilket skadedyrselskap som er dyktigst i ditt område!

Slik sikrer du huset ditt selv!

Oversik2t
Hvordan kan du enklest mulig sikre huset ditt mot skadedyr og hva gjør du hvis du har fått skadedyr i eller rundt huset. Kunnskap er halve jobben! Husk at hos oss jobber det offentlig godkjente skadedyrbekjempere som har over 100 års erfaring i bransjen.