x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Søk etter produkter eller skadedyr

fbtop

teltop

vimeotop

Gå til kassen

 x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Noen av dyrene som blir omtalt er ikke skadedyr. Vi har skrevet om dem fordi mange mennesker av ulike grunner blir oppmerksomme på dem. Det kan for eksempel være dyr som noen ganger kommer inn i bygninger som skrukketroll og tusenbein. Om du ikke finner det du leter etter, kan du nederst på siden sende inn bilder. Du kan også ta kontakt med oss på gratis support telefon 40 60 11 11.

Klegg

Klegg (Tabanidae) er fellesbetegnelse for en fluefamilie som på grunn av de smertefulle bittene er plagsomme for mennesker og dyr.

På varme og solfylte sommerdager kan kleggen ødelegge for rekreasjon og turisme, og de kan skape stress i husdyrbestander på beite. Klegg finnes over hele landet der egnet habitat er til stede. De kan forekomme i store tettheter.  Typiske leveområder er fuktig og myrlendt skogsterreng.Kleggens munndeler er store og bittene er smertefulle. Dette gjør at blodsuging ofte blir avbrutt slik at kleggen må angripe igjen og igjen, eller flytte seg videre til en ny vert. Kleggen vil da ha munn og svelg fullt av blod og denne vekslingen mellom verter gir mulighet for overføring av sykdom (humanpatogener) som Franscicella tularencis (tularemi/harepest) og Bacillus anthracis (anthrax). Sårene etter et bitt holder seg også åpent en stund. Dette kan føre til ytterligere blodtap og det gir rom for sekundære blodsugere og infeksjoner.


Bestill produkter

Stikkflue

Vanlig stikkflue (Stomoxys calcitrans) påtreffes inne i og rett utenfor fjøs på sommerstid. Den voksne flua suger blod av mennesker og husdyr og det kan være relativt ubehagelig å bli stukket.

Er fluene til stede i tilstrekkelig stort antall kan de også føre til produksjonstap av kjøtt. Stikkflua overfører ingen spesielle sykdomsfremkallende mikroorganismer når den suger blod, men kan på samme måte som husflua transportere mange typer sykdomsfremkallende mikrober fra en sitteplass til en annen.Den voksne stikkflua lever av blod og kan stikke både mennesker og husdyr, selv om den foretrekker husdyrene. Stikket kjennes som et nålestikk og er en ubehagelig opplevelse, ofte med hevelse og kløe i huden etterpå. Dyr som blir stukket får en urolig atferd, de vifter med halen og beveger seg mye for å riste av seg fluene. Stikkflua er utbredt over store deler av verden. I Norge har stikkflua en vid utbredelse, men den er knyttet til gårder med husdyr. Den kan ikke overvintre utendørs


Bestill produkter

Stikkmygg

Stikkmygg (Culicidae) er blodsugende insekter som kan gjøre sommeren utrivelig for oss når de surrer rundt hodene våre og blodtørstig angriper med kvasse våpen.

I Norge er stikkene ufarlige, men de kan være ubehagelige med opphovning og kløe. I en rekke land kan myggen overføre farlige sykdommer. Malaria er best kjent. Da er beskyttelsestiltak mot myggen ekstra viktig.To eller tre arter malariamygg, slekten Anopheles, finnes i Sør-Norge. Den ene er en skogsart. Den stikker gjerne mennesker, men er sjelden. Den andre finnes i mer åpent terreng og angriper særlig fugler. De enkelte stikkmyggarter dominerer på sine spesielle tilholdssteder som på høyfjellet, i skogen, i deltaområder ved store vassdrag og på strandenger. Tilgangen på utviklingsdammer til riktig tid er avgjørende for myggproduksjonen på disse steder. Dersom dammene tørker inn for tidlig, vil larvene dø. Myggarter som lever i åpent terreng, sprer seg over store avstander.


Bestill produkter

Loftsflue

Loftsfluene (Calliphoridae, Pollenia spp.) tilhører en egen slekt av spyfluer. De er mørke og grålige i fargen, og de forveksles ofte med vanlig husflue når de opptrer i hus.

I spesielle situasjoner kan de opptre innendørs i så store mengder at de blir plagsomme. Loftsfluene har ikke det samme uhygieniske leveviset som de vanlige spyfluene. Larvene utvikler seg ikke i åtsler, avføring eller råtnende stoffer. De voksne fluene tiltrekkes heller ikke av matvarer i like stor grad. Disse fluene er derfor av liten økonomisk betydning, og regnes ikke som noe alvorlig problem. Dersom fluene oppleves som et meget stort problem, kan man sprøyte vindusrammer og andre steder der fluene kan krype inn. Et insektsmiddel med permetrin som det aktive stoffet, vil være egnet til dette formålet


Bestill produkter

Fruktfluer, Eddikfluer

Fruktfluer (Drosophilidae) kommer ofte inn i hus om høsten. De kan opptre i mengder om de får formert seg på gjærende frukt, skvetter i tomflasker, søppel og liknende.

I visse næringsmiddelvirksomheter kan de være et stort problem.Fruktfluer kan opptre innendørs hele året, men de er vanligst om høsten i perioden september til november. De kan fly inn gjennom åpne vinduer eller komme inn med frukt, tomflasker eller annet der egg eller larver finnes. Larvene utvikles i gjærende emner som råtten eller halvråtten frukt, skvetter av øl og vin, sur melk, avløpsvann i bakerier og liknende. De voksne fluene tiltrekkes av gjæringsprodukter som eddik og alkohol, og sees ofte vandrende langs kanten av øl- og vinglass. Fruktfluer kan i private hjem neppe kalles skadedyr siden de lever av bedervete varer og søppel. De kan imidlertid være til stor sjenanse på grunn av sitt store antall. I næringsmiddelbedrifter er situasjonen mer alvorlig. 


Bestill produkter

Spyflue

Spyfluer (Diptera, Calliphoridae) er skadedyr på ferske matvarer som kjøtt og fisk. Spyfluer utgjør en konstant trussel mot produksjon, foredling eller tilberedning av ferske kjøtt- og fiskevarer.

De har gode evner til å finne veien inn i produksjonslokalene. Hvis fluene kommer frem til ferske matvarer vil de umiddelbart legge egg på disse. Eggene klekker raskt, og larvene spiser seg inn i kjøttet eller fisken. Denne typen problemer er helt klart mest alvorlig for ferske varer som skal lagres eller foredles over tid. Gode eksempler er produksjon av skinke eller tørrfisk. Hvis varene får egg på seg i de tidlige stadiene av produksjonen, kan sluttproduktet forringes eller ødelegges helt. Andre steder der man kan få problemer med spyfluer er i slakterier, ved  kjøttransport, i ferskvaredisker, på storkjøkken eller i andre produksjonslokaler der kjøtt eller fisk oppbevares i kortere eller lengre perioder. I privat sammenheng er det typisk at mat som settes til tining eller glemmes på kjøkkenbenken vil være utsatt for risiko.


Bestill produkter

Husflue

I Norge finnes husflua (Musca domestica) stort sett i tilknytning til gårdsbruk der de formerer seg i husdyrgjødselen.

I sommermånedene med høy temperatur kan antall husfluer bli enormt, og flua blir en sann plageånd som også sprer seg til omkringliggende boligområder. Husflua er først om fremst til sjenanse på grunn av sin oppførsel og sitt store antall. Fluene svermer rundt maten vår og setter seg der vi ikke vil ha dem. Det kan være svært plagsomt for folk når husfluene sprer seg til bolighus og uteområder på sommeren. Den voksne husflua kan frakte med seg bakterier både utenpå kroppen og i tarmkanalen og derfor overføre smitte fra ett sted til et annet.  Det er liten tvil om at husflua har vært og er årsak til smittespredning i andre deler av verden hvor kloakk og søppel ligger åpent i boligområder.


Bestill produkter
Faktaark om Husflue

Hjortelusflue

Hjortelusflua (Lipoptena cervi) er en blodsugende parasitt på hjortedyr som rådyr, elg og hjort.

Om høsten lander den ofte på mennesker. Er man uheldig kan over femti individer slå seg ned. De krabber rundt i hår og skjegg, i klær og innenfor klær. Vanligvis stikkes ikke mennesket, men hvis det skulle skje, kan stikket klø i lang tid. Det er all grunn til å tro at hjortelusflua med årene vil kunne opptre i alle områder der egnete verter finnes. Disse er i Norden elg, hjort og rådyr, sjeldnere dådyr. Aller mest tallrik blir den på elg, der det er telt opptil 10 000 individer per dyr. Flere hundre er vanlig. Tilfeldige verter er hest og ku. Fra utlandet kjennes en rekke andre hjortedyr som verter. Hjortelusflua slår seg imidlertid ofte ned på mennesket, hund og andre dyr, men vil ikke kunne utvikle seg der. Dyr og mennesker kan angripes i tett skog så vel som i åpne områder som hogstfelt.


Bestill produkter
Faktaark om Hjorelusflue

Finner du ikke det du leter etter? Send inn bilde!

Du kan også sende oss bilder av innsekter du ønsker identifisert på Facebook og Twitter.

Det er viktig at bilder om sendes inn er av så god kvalitet om mulig, Husk også en kort beskrivelse på hvor problemet er og omfanget i kommentarfeltet. 


Send inn bilde på Facebook 
 

Send inn bilde på Twitter
   

Nå er gnagersesongen i gang!

Aktuelle nyheter om skadedyr

Har jeg Sølvkre eller Skjeggkre?

Her finner du den beste informasjonen om Sølvkre og Skjeggkre!

solvkre eller skjeggkre

Les mer …

profesjonell hjelp
Å velge det billigste alternativet er ikke nødvendigvis det beste når det kommer til skadedyrkontroll og bekjempelse.

Skadedyrselskaper varierer som i mange andre bransjer i pris, kvalitet, service og oppfølging.

Vi vet hvilket skadedyrselskap som er dyktigst i ditt område!

Slik sikrer du huset ditt selv!

Oversik2t
Hvordan kan du enklest mulig sikre huset ditt mot skadedyr og hva gjør du hvis du har fått skadedyr i eller rundt huset. Kunnskap er halve jobben! Husk at hos oss jobber det offentlig godkjente skadedyrbekjempere som har over 100 års erfaring i bransjen.