x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Søk etter produkter eller skadedyr

fbtop

teltop

vimeotop

Gå til kassen

 x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Noen av dyrene som blir omtalt er ikke skadedyr. Vi har skrevet om dem fordi mange mennesker av ulike grunner blir oppmerksomme på dem. Det kan for eksempel være dyr som noen ganger kommer inn i bygninger som skrukketroll og tusenbein. Om du ikke finner det du leter etter, kan du nederst på siden sende inn bilder. Du kan også ta kontakt med oss på gratis support telefon 40 60 11 11.

Brun pelsbille

Brun pelsbille (Attagenus smirnovi) kalles av mange "Majorstu-billen", da den i mange år kun fantes på Majorstuen i Oslo og tilstøtende områder.

Denne støv- og skinnspiseren er ytterst vanlig i Oslo og på spredning til tettbygde strøk over resten av landet.Brun pelsbille er 2,5–4 mm lang, rundaktig i formen med brun bakkropp og svart forkropp. Antennene er korte med en treleddet kølle.I pannen har brun pelsbille et punktøye. Larven er fullt utviklet ca. 8 mm lang, brun med gullaktig behåring, litt gulrotformet med en lang haledusk. Ofte finner man tomme larvehuder av ulike størrelser. Der det er mange slike, som lett virvles opp i luften, finnes oftest en god næringskilde for billelarvene.


Bestill produkter

Husbukk

Husbukken (Hylotrupes bajulus) hører til trebukkene og er en avlang, relativt stor bille med lange antenner. Den har en flekkvis utbredelse i Sør-Norge og er knyttet til bebyggelse.

Som larve lever husbukken av tørt trevirke fra bartrær og kan spise splintved av furu, og hele trestokker av gran. Angrep utvikler seg relativt sakte, da livssyklusen er lang.Husbukk hører med til familien trebukker (Cerambycidae). Den voksne billen er 8-20 mm lang, svart eller brunsvart og har lange 11-leddete antenner (Figur 1). Brystskjoldet er dekket av lange hår, men har to skinnende uhårete flekker. Dekkvingene kan være helt svarte eller med flekker av grått som danner to bånd.


Bestill produkter

Fleskeklanner

Fleskeklanneren (Dermestes lardarius) lever av dyriske stoffer og tar del i naturens nedbryting av slikt avfall.

Det er særlig åtsler, kjøtt og fiskerester som er i ferd med å tørke inn, den liker å formere seg i. Ofte trekker de innendørs og formerer seg på skinker, dyrefôr og annen proteinrik, tørr mat. Billen er et av de skadedyr man oftest påtreffer innendørs i Norge. Fleskeklanneren eller fleskebillen tilhører familien klannere, Dermestidae. De voksne 7 - 9 mm lange billene er lett kjennelige på den svarte kroppen med et grått tverrbånd over forreste del av dekkvingene. Hvor egnete næringsmidler er lagret, kan den opptre i store mengder og gjøre alvorlig skade.

Nymfen ser slik ut:


Bestill produkter

Stripet borebille

Stripet borebille (Anobium punctatum) har lokale navn som mit, mott og mår. De sirkelrunde, 1-2 mm store hullene som ofte sees i møbler og treverk, er nok bedre kjent enn billene selv.

Disse hullene, hvor de voksne billene har gnaget seg ut, er oftest spor etter tidligere angrep. Stripet borebille kan under enkelte forhold gjøre stor skade i treverk. Stripet borebille tilhører familien borebiller (Anobiidae). Alle billene i denne familien har et hode som er gjemt under brystskjoldet, og med noen få unntak. Råteborebiller finnes i morkent treverk innendørs. En voksen råteborebille er imidlertid 5-6 mm lang, brunsvart og bør derfor ikke kunne forveksles med stripet borebille (se eget faktaark om råteborebille).


Bestill produkter

Parkettbille / Splintvedbille

Splintvedbiller importeres stadig via møbler, bilderammer eller andre tregjenstander. De kan også dukke opp i trevarer, spesielt av eik, som er produsert i Norge.

Ved angrep over flere år kan billene pulverisere gjenstandene som de har angrepet. Med unntak av flygehullene vil overflaten være intakt, selv om selve treverket er oppspist. Angrepet kan spre seg til andre gjenstander av eik eller andre harde treslag.Vanligvis kommer splintvedbillene inn i hus via møbler, trerammer, parkett eller andre produkter av ved fra harde løvtrær. De voksne billene har som oftest lagt egg i treverket på sagbruket eller andre steder hvor treverket har vært lagret før det ble tilvirket.. 


Bestill produkter

Kastanjebrun melbille

Kastanjebrun melbille (Tribolium castaneum) er en liten billeart i familien skyggebiller. De lever kun innendørs og forekommer ofte på korn- og melvarer i møller, bryggerier og næringsmiddelfabrikker, samt i husholdninger.

Melvarene får en sterk karakteristisk lukt og gjør dem ubrukelig til mat. Billene er en våre vanligste skadedyr i matvarer, og man kan finne dem over hele landet. De voksne billene har en lengde på 2,5-4 mm og fargen er rødbrun. Billen har karakteristiske kjennetegn på antennene . Kastanjebrun melbille har 3-leddet kølle ytterst på antennen. Larvene er først hvite, senere gulbrune med brunt hode og har et par små, krumme horn på siste bakkroppsledd. 


Bestill produkter

Rismelbille

Rismelbille (Tribolium confusum) er en liten billeart i familien skyggebiller. De lever kun innendørs og forekommer ofte på korn- og melvarer i møller, bryggerier og næringsmiddelfabrikker, samt i husholdninger.

Melvarene får en sterk karakteristisk lukt og gjør dem ubrukelig til mat. Billene er en våre vanligste skadedyr i matvarer, og man kan finne dem over hele landet. De voksne billene har en lengde på 2,5-4 mm og fargen er rødbrun. Billen har karakteristiske kjennetegn på antennene . Rismelbillen har gradvis fortykkete antenner uten skarpt avgrenset kølle. Larvene er først hvite, senere gulbrune med brunt hode og har et par små, krumme horn på siste bakkroppsledd. Den nyklekte larven er ca. 1 mm, men siste stadium kan bli opptil 6 mm lange.


Bestill produkter

Blåbukk

Blåbukken (Callidium violaceum) er en blå eller fiolettglinsende bille.

Den er en hyppig gjest i fyringsved og annet bartrevirke der tørr bark sitter igjen. Blåbukken regnes ikke som et alvorlig skadedyr. Blåbukken lager kun furer ytterst i veden, og bare puppekamre går inn i veden. Normalt skal treverk brukt til bygningsvirke være uten bark. Dersom det imidlertid sitter barkrester igjen og det er aktivitet av blåbukk er det beste tiltaket å fjerne barken. Bruk av trebeskyttelsesmiddel på bark har ingen hensikt.

Vi anbefaler at du får en godkjent skadedyrbekjemper til å se på dette problemet før du gjør noe selv.
profesjonell hjelp

Råteborebille

Råteborebillen (Hadrobregmus pertinax), også kalt munkehette og stivnakke, er svart, 5-6 mm lang og vanlig i store deler av landet vårt.

Larvene utvikler seg i råteskadet trevirke og er sterkt knyttet til hus. Råteborebillen finnes over store deler av landet nord til og med Troms. Den forekommer sjelden naturlig ute, men er vanlig i råteskadet bartrevirke på og i bygninger. Den beste måten å bekjempe råteborebille på er utskiftning av råteskadet trevirke. Insekter som lever i råteskadet trevirke i bygninger er bare sekundære skadegjørere. 

Vi anbefaler at du får en godkjent skadedyrbekjemper til å se på dette problemet før du gjør noe selv.
profesjonell hjelp

Pelsbille

Pelsbillen (Attagenus pellio) tilhører familien klannere, Dermestidae. Liksom mange andre arter i denne familien har pelsbillen spesialisert seg på å leve av tørket dyremateriale som døde insekter, skinn, pels og ulltekstiler.

Dette leveviset har gjort den til skadedyr i produkter av denne type bl.a. på lagre og i bolighus. Den voksne billen er oval og 3,5-5,5 mm lang. Dekkvingene er sorte, og hver vinge har på midten en oval hvit flekk. På bakkanten av brystskjoldet er det også tre hvite flekker. Pelsbillen er derved lett kjennelig fra alle andre norske billearter.

Om insektene stammer fra fuglereder i eller på huset bør redene fjernes når fuglungene har forlatt redet.


Bestill produkter

Stor melbille

Stor melbille (Tenebrio molitor) er en stor og brunsvart art som tilhører familien skyggebiller, Tenebrionidae.

Billen forekommer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, slik som i møller, kornsiloer og bakerier. Larvene finnes vanligvis ikke i friske varer som er egnet til menneskemat, men helst i fuktige korn- og melrester og lignende avfall som har ligget lenge uforstyrret i mørke kroker, i sprekker eller mellom gulv og vegger.


Bestill produkter
Faktaark om Stor Melbille

Finner du ikke det du leter etter? Send inn bilde!

Du kan også sende oss bilder av innsekter du ønsker identifisert på Facebook og Twitter.

Det er viktig at bilder om sendes inn er av så god kvalitet om mulig, Husk også en kort beskrivelse på hvor problemet er og omfanget i kommentarfeltet. 


Send inn bilde på Facebook 
 

Send inn bilde på Twitter
   

Nå er gnagersesongen i gang!

Aktuelle nyheter om skadedyr

Har jeg Sølvkre eller Skjeggkre?

Her finner du den beste informasjonen om Sølvkre og Skjeggkre!

solvkre eller skjeggkre

Les mer …

profesjonell hjelp
Å velge det billigste alternativet er ikke nødvendigvis det beste når det kommer til skadedyrkontroll og bekjempelse.

Skadedyrselskaper varierer som i mange andre bransjer i pris, kvalitet, service og oppfølging.

Vi vet hvilket skadedyrselskap som er dyktigst i ditt område!

Slik sikrer du huset ditt selv!

Oversik2t
Hvordan kan du enklest mulig sikre huset ditt mot skadedyr og hva gjør du hvis du har fått skadedyr i eller rundt huset. Kunnskap er halve jobben! Husk at hos oss jobber det offentlig godkjente skadedyrbekjempere som har over 100 års erfaring i bransjen.