x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Søk etter produkter eller skadedyr

fbtop

teltop

vimeotop

Gå til kassen

 x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Noen av dyrene som blir omtalt er ikke skadedyr. Vi har skrevet om dem fordi mange mennesker av ulike grunner blir oppmerksomme på dem. Det kan for eksempel være dyr som noen ganger kommer inn i bygninger som skrukketroll og tusenbein. Om du ikke finner det du leter etter, kan du nederst på siden sende inn bilder. Du kan også ta kontakt med oss på gratis support telefon 40 60 11 11.

Skjeggkre

Det vingeløse insektet skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble påvist i Norge først i 2013. Skjeggkre ligner på sølvkre, men er større, mørkere i farge og har lengre haletråder. Skjeggkre er ikke nødvendigvis knyttet til fuktskader, da de kan overleve i relativt tørre områder sammenlignet med slektningen sølvkre. Skjeggkre har en direkte forvandling fra egg til nymfe (unge individer som ligner små versjoner av de voksne) til voksent kjønnsmodent individ. Voksne individer er 15-19 mm lange og nymfer varierer fra 2 til 14 mm. Skjeggkre har en langsom utvikling og kan bruke opp mot 3 år fra nyklekt nymfe til voksent individ. De kan bli opptil 7 år og legger inntil 150 egg i løpet av sin livstid. Eksperimenter har vist at bekjempelse av skjeggkre med gift eller forgiftet åte er vanskelig. Skjeggkre lever av stivelsesrike næringskilder som de finner i veggkonstruksjoner. I tillegg spiser de proteinrike næringskilder (mat, hud- og insektsrester) som blant annet hoper seg opp i støv.

Forebyggende arbeid
Sanitasjon: På lagerrom bør ting oppbevares opp fra gulvet for å fjerne gjemmesteder. Regelmessig støvsuging, rengjøring, samt tømming av sluk er viktig ved forebygging mot skjeggkre. Etter støvsuging bør støvsugerposen fryses, kastes eller tilintetgjøres på annen måte. Ved flytting bør klær vaskes på 60 grader eller fryses. Om mulig, bør møbler og ting fryses før det flyttes inn i ny bolig. Tettingsarbeid: Faren for spredning av skjeggkre er størst i boligblokker eller rekkehus. Tetting med fugemasse eller akryl i sprekker og hulrom mellom enheter kan forhindre spredning. Påse også at pakningen på ytterdør mellom enheter er tett. Informasjon om kjemisk bekjempelse Bruk av gift kan redusere antallet skjeggkre, men har begrenset effekt. Gift kan i verste fall "skjule" problemet ved at giften virker avskrekkende på insektene, slik at de søker inn i konstruksjonen under giftens virkningstid. Det er et lovfestet krav at skadedyrbekjempelse
skal foregå på den måte som er minst skadelig for helse og miljø. Helseeffekten for mennesker som blir utsatt for langvarig gifteksponering er ukjent, og gjentatt bruk av gift bør derfor unngås. Bruk av limteip over tid bidrar til en jevnlig reduksjon av individer, og vil redusere antallet skjeggkre i boligen på en skånsom måte. Limteip innebærer ingen fare for mennesker og kjæledyr som oppholder seg i boligen. Bruk av limteip kan avdekke hvor i boligen flest skjeggkre forekommer. Over tid vil det være en god ide å rette bruk av limteip til de områder i huset der det fanges flest individer. Skjeggkre har en relativt langsom utvikling fra nyklekt nymfe til kjønnsmodent individ (2-3 år). Bruk av limteip over tid kan derfor bidra til en jevnlig reduksjon av antallet skjeggkre i din bolig.

Usikker på om du har Skjeggkre eller Sølvkre? De ligner på hverandre, men har helt forskjellig atferd og biologi. Les om forskjellen her:


Bestill produkter

Skrukketroll

Få dyr har flere lokale navn enn skrukketrollene (Oniscoide). Eksempler er benkebitere, beltedyr, munkelus, skoppetroll, kaffebiller og tusselus.

Disse krepsdyrene er noen fascinerende, trilobittliknende skapninger som alle kjenner. Skrukketrollene er helt harmløse for mennesker, selv om de av og til kan gjøre skade på unge planter i drivhus og lagrede grønnsaker. Skrukketroll gjør ingen skade i private hus og leiligheter, og de overfører ingen sykdommer. Likevel plages mange ved synet av dem. Problemer med skrukketroll i kjellere kan best løses ved å gjøre miljøet tørrere. Dette kan oppnås ved bedret ventilasjon, oppvarming av rom eller skifte av utvendig fuktsperre samt isolasjon av ytterveggen for å motvirke kondens.


Bestill produkter

Sølvkre

Sølvkre gjør liten skade og regnes som harmløse gjester i våre boliger. De kan virke sjenerende når de opptrer på bad, kjøkken og i vaskerom.

Mange ønsker av den grunn å fjerne dem. Sølvkre spiser muggsopp og kan være en indikasjon på at det er fuktproblemer eller fuktskader i rommet der de observeres. Mange synes det er sjenerende med insekter og oppfatter derfor situasjonen som ubehagelig.

De lever da godt på muggsopp i forbindelse med denne skaden. Når det gjelder museumsgjenstander, frimerke-samlinger, visse tekstiler eller gamle bøker vil sølvkreet kunne gjøre skade hvis de får være i fred over lengre tid. Det finnes eksempler på verdifulle gjenstander som har blitt gnagd i stykker av disse insektene. Folkehelseinstituttet anbefaler limfeller og tetting som en del av bekjempelse av sølvkre. 

Usikker på om du har Skjeggkre eller Sølkre? De ligner på hverandre, men har helt forskjellig atferd og biologi. Les om forskjellen her:


Bestill produkter

Les mer …

Saksedyr

Saksedyret gjør ingen skade i hus og kan ikke leve inne i lengre tid.

Mange mennesker synes imidlertid at saksedyr er plagsomme eller skremmende. Saksedyr finnes oftest på gulvet og under gjenstander i kjellere, gangen, bad, kjøkken, vaskerom og andre fuktige rom, men kan også klatre oppover veggene. Det kan være plagsomt hvis saksedyret bruker området mellom dør og karm som gjemmested, og man kan da oppleve at det ”regner” saksedyr når man åpner døren. Man kan ofte finne store mengder saksedyr i postkasser. De kommer seg inn gjennom dreneringshullet i bunnen av kassen, og bruker postkassen som et gjemmested om dagen. En kan hindre invasjon av saksedyr ved å redusere formeringsmulighetene nær huset. Det vil si å fjerne fuktig markvegetasjon som kan råtne, komposthauger og annet hageavfall


Bestill produkter

Tusenbein

Det er ikke uvanlig at tusenbein (Diplopoda) forviller seg inn i boliger. De gjør imidlertid ingen skade på hjemmet og anses derfor ikke som skadedyr.

Det frarådes å bekjempe tusenbein med kjemiske bekjempningsmidler. I stedet kan man fysisk fjerne dem enten ved støvsuging, eller ganske enkelt feie dem opp og kaste dem ut igjen. Tusenbein som kommer innendørs, gjør ikke skade. De kan imidlertid være irriterende, spesielt dersom det er mange individer som forviller seg dit ved en massevandring. Som oftest vil antallet tusenbein utendørs reduseres i løpet av noen få dager, og de vil som nevnt over ikke overleve innendørs over lengre tid med mindre forholdene der er svært fuktige.


Bestill produkter

Finner du ikke det du leter etter? Send inn bilde!

Du kan også sende oss bilder av innsekter du ønsker identifisert på Facebook og Twitter.

Det er viktig at bilder om sendes inn er av så god kvalitet om mulig, Husk også en kort beskrivelse på hvor problemet er og omfanget i kommentarfeltet. 


Send inn bilde på Facebook 
 

Send inn bilde på Twitter
   

Nå er gnagersesongen i gang!

Aktuelle nyheter om skadedyr

Har jeg Sølvkre eller Skjeggkre?

Her finner du den beste informasjonen om Sølvkre og Skjeggkre!

solvkre eller skjeggkre

Les mer …

profesjonell hjelp
Å velge det billigste alternativet er ikke nødvendigvis det beste når det kommer til skadedyrkontroll og bekjempelse.

Skadedyrselskaper varierer som i mange andre bransjer i pris, kvalitet, service og oppfølging.

Vi vet hvilket skadedyrselskap som er dyktigst i ditt område!

Slik sikrer du huset ditt selv!

Oversik2t
Hvordan kan du enklest mulig sikre huset ditt mot skadedyr og hva gjør du hvis du har fått skadedyr i eller rundt huset. Kunnskap er halve jobben! Husk at hos oss jobber det offentlig godkjente skadedyrbekjempere som har over 100 års erfaring i bransjen.