x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Søk etter produkter eller skadedyr

fbtop

teltop

vimeotop

Gå til kassen

 x 
Handlekurv - Kr. 0,00

  • Din handlekurv er tom.

Noen av dyrene som blir omtalt er ikke skadedyr. Vi har skrevet om dem fordi mange mennesker av ulike grunner blir oppmerksomme på dem. Det kan for eksempel være dyr som noen ganger kommer inn i bygninger som skrukketroll og tusenbein. Om du ikke finner det du leter etter, kan du nederst på siden sende inn bilder. Du kan også ta kontakt med oss på gratis support telefon 40 60 11 11.

Mår

Måren (Martes martes) er et mellomstort rovdyr med langstrakt kropp og korte bein.

Den er utbredt over det meste av landet, og den er en meget dyktig klatrer og spesielt tilpasset et liv i skog. Den gjør normalt ingen skade på menneskelige interesser, men enkelte dyr kan ta tilhold og yngle under bygninger med påfølgende luktproblemer. Normalt gjør ikke måren noen skade, men den kan enkelte ganger ta tilhold i og under bygninger, spesielt hytter. Man kan da oppleve luktproblemer pga maten som dyret har hamstret. Hvis dyret i tillegg yngler under en hytte kan luktproblemene bli betydelig større pga avføringen fra ungene. Kommer måren seg inn i bygninger kan den også gjøre skade på inventaret. Forebygging mot mår foregår ved å sikre bygget. Alle åpninger som er større enn 5-6 cm må tettes. Som en tommelfingerregel kan man si at åpninger som er på størrelse med et hønseegg er tilstrekkelig for at en mår kan komme seg gjennom. Husk at måren er en dyktig klatrer, og at også hull og sprekker høyt oppe på bygningen må tettes.


Bestill produkter

Flaggermus

Flaggermus (Chiroptera) er de eneste pattedyrene som aktivt kan fly. Vingenes bæreflate består av en tynn flygehud mellom forbeina, bakbeina og halen.

Det er rapportert minst elleve ulike arter av flaggermus i Norge. Alle flaggermus i Norge er fredet. Flaggermus trenger ikke store åpningen for å komme seg inn i en bygning, og sprekker som er 1 cm brede og 0,7 cm høye kan være tilstrekkelig. De vanligste stedene man kan finne flaggermus i hus og bygninger er under takstein, i sprekker mellom pipe og tak/vegg, på ubebodde loft, under takskjegget, bak vinduslemmer og inne i ventiler og vegger. Det mest alvorlige problemet er imidlertid møkk og urin som kan medføre stygg lukt og misfarging av gulv og vegger, spesielt på steder der koloniene består av et stort antall dyr og der bygningen generelt har dårlig ventilasjon.


Bestill produkter

Mink

Mink (Mustela vison), eller amerikansk mink og villmink som den også kalles, er et mårdyr.

Det naturlige utbredelsesområdet er i Nord-Amerika. Minken ble importert til Europa for bruk i pelsfarmer. Rømte dyr har etablert seg ute i naturen, og minken er nå etablert over store deler av Europa. Den kan gjøre stor skade på naturlige fuglebestander og bygninger om den kommer seg inn. Arten er uønsket i norsk natur. Mink kan gjøre skade på bygninger bl.a. ved at den kommer inn og roter og ødelegger inventar. Den kan grise til med avføring og urin. Mange hytteeiere opplever også luktproblemer på hytter der minken har tatt tilhold i vegger eller under taket for å lage seg bol, eller i hytter der minken bruker hytta som matlager. Lukten av råtten fisk fra minkens matlager er et velkjent problem for mange hytteeiere. Ved bruk av fangstredskap som fanger mink levende plikter man å føre tilsyn med fangstredskapet minst hver morgen og kveld. Brukeren plikter straks å slippe fri fredet vilt eller vilt som ikke tillates fanget i vedkommende redskap.


Bestill produkter

Finner du ikke det du leter etter? Send inn bilde!

Du kan også sende oss bilder av innsekter du ønsker identifisert på Facebook og Twitter.

Det er viktig at bilder om sendes inn er av så god kvalitet om mulig, Husk også en kort beskrivelse på hvor problemet er og omfanget i kommentarfeltet. 


Send inn bilde på Facebook 
 

Send inn bilde på Twitter
   

Nå er gnagersesongen i gang!

Aktuelle nyheter om skadedyr

Har jeg Sølvkre eller Skjeggkre?

Her finner du den beste informasjonen om Sølvkre og Skjeggkre!

solvkre eller skjeggkre

Les mer …

profesjonell hjelp
Å velge det billigste alternativet er ikke nødvendigvis det beste når det kommer til skadedyrkontroll og bekjempelse.

Skadedyrselskaper varierer som i mange andre bransjer i pris, kvalitet, service og oppfølging.

Vi vet hvilket skadedyrselskap som er dyktigst i ditt område!

Slik sikrer du huset ditt selv!

Oversik2t
Hvordan kan du enklest mulig sikre huset ditt mot skadedyr og hva gjør du hvis du har fått skadedyr i eller rundt huset. Kunnskap er halve jobben! Husk at hos oss jobber det offentlig godkjente skadedyrbekjempere som har over 100 års erfaring i bransjen.