Husbukk

Larvene kan pulverisere treverk helt og gjøre stor skade på hus, særlig ved angrep i bærende konstruksjoner. Angrep forekommer der temperatur og luftfuktighet er tilfredstillende, oftest i takbjelkene på loft, sjelden i kjellere.


Husbukk hører til familien trebukker (Cerambycidae). Den finnes  langs kysten av Telemark og Agder-fylkene, men også innover i Telemark og innerst i fjorder på Vestlandet. Larven lever av tørt trevirke  fra bartrær og kan spise splintved av furu og gran. Larvegangene er  ovale eller flate, ca. 5 mm brede og fylt av et lyst boremel. Flygehullene er ovale, 5-8 mm lange med ujevn kant. Husbukken bruker  mellom 2 og 10 år fra egg til voksen bille, avhengig av fuktighet, temperatur og næringsinnhold i veden. Larvene vokser raskest mellom  20 og 30 °C, i treverk under 20 år med en vedfuktighet på 15 til 28%. Larvenes vekst avtar sterkt under 14 og over 34 °C. Forpuppingen  skjer på våren og voksne biller forlater veden tidlig på sommeren. De lever bare 10-15 dager.