Hodelus

Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, ved kjemming eller ved å barbere håret. Vi har shampo og pakker med alt du trenger. Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg. Bare den som har lus skal behandles med lusemidler fordi det alltid er en liten fare for bivirkninger. Midler til behandling av hodelus blir delt i to kategorier: medisinsk utstyr og legemidler. For alle lusemidler er det viktig å følge pakningsvedlegget nøye. Hvis andre i familien eller omgangskretsen har lus, skal disse behandles samtidig for å hindre gjensmitte. Kontroller håret ukentlig i tre uker etter siste behandling.