Hjortelusflue

Hjortelusflua suger blod av elg, rådyr og hjort. Flua lander også ofte på mennesker, men stikker sjelden og kan ikke utvikle seg her. Når hjortelusflua lander i pelsen på en vert, kaster den vingene, suger blod for å få næring og parer seg. Larveutviklingen foregår inni hunnen og tar bare tre dager. Hunnen føder en puppe i dyrepelsen som faller til bakken, og blir liggende her til neste høst, hvor den klekker. Hver hunn utvikler ca. 30 larver gjennom høsten, vinteren og våren. Hjortelusflua er i 2014 utbredt på Sør-Østlandet nord til Trysil, samt i områdene rundt Kristiansand, men den sprer seg raskt og vil etter hvert trolig kunne finnes over hele Sør-Norge.


Hjortelusflua kan være svært plagsom for folk som ferdes i skogen  om høsten fordi den krabber inn i hår og klær. Ved stikk opplever  noen opphovning og kløe i to til tre uker eller lenger. Enkelte får også  en kløende kul som kan vare i opptil ett år. Det spekuleres i om hjortelusflua kan overføre sykdommer, bl.a. ”o-løpersyken”, men dette  er uvisst.