Hakkespett

Spettefugler kan forårsake skade på trebygninger, telefonstolper o.l. Skadene vises først og fremst som større eller mindre hull. Hytter som står tomme over lengre tid, og trebygninger i skogkanten, er mest utsatt. Spetter som trommer på metallobjekter for å hevde territorium kan være til sjenanse. Hakkespetter er ingen smittekilde for sykdom til mennesker.