Forsiden

Skadedyr er dyr som kommer i konflikt med menneskelige interesser. Eksempler er dyr som ødelegger treverk, matvarer eller tekstiler, samt dyr som suger bold eller sprer smitte.


For å vite om et dyr du finner er ett skadedyr og hvordan det eventuelt skal bekjempes må du kunne identifisere det, kjenne dets biologi og aktuelle tiltak. Det er viktig å kunne litt om biologien til ulike dyrearter for å forstå hvordan skade kan forebygges og bekjempelse utføres. Aktuelle tiltak varierer fra art til art, så det er viktig å bestemme arten rett. Så her stiller våre autoriserte skadedyrbekjempere seg tilgjengelig for gratis identifisering, veileding, råd, tiltak og bekjempelse.