Duer

Duer medfører ofte et problem når de forekommer i stort antall. Ekskrementene griser til tak og fasader på bygninger, statuer, gågater, torg, biler osv. Takrenner og nedløpsrør kan gå tett, og den sterkt etsende møkka kan ødelegge billakk og materialer som er brukt til taktekking, fasader osv. Avføringen kan dessuten medføre sykdomssmitte. Duer som oppholder seg på og i nærheten av flyplasser utgjør en økt risiko for flytrafikken.