Desinfisering etter gnagere

Generelt har gnagere en atferd som ofte bringer dem i kontakt med skitne områder, søppelrester, samt fødevarer for mennesker og dyr. Dette gjør at de har potensial for å spre smitte. På verdensbasis er ulike gnagere reservoarer for en hel rekke smittsomme virus-, bakterie- og parasittsykdommer, og de kan utgjøre en reell helsefare for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken har et godt utvalg av desinfiseringsprodukter for mennesker, overflatebehandling og luft.