Brun pelsbille

Larvene lever av skinn (særlig ugarvet), pels, lær og til en viss grad også ull, og kan således gjøre stor skade i museer. I private hjemlever de av støv (inneholder hår, hudavfall og matsmuler) og opptrer typisk i sprekker i gulvplanker, langs listverk samt under komfyr og kjøleskap, og gjør da liten skade.


Brun pelsbille er en klanner i underfamilien pelsbiller (Attageninae).  Den ble første gang observert i Norge i 1983, på Majorstua i Oslo.  Billen kalles derfor også ”majorstubille”. Billen er blitt vanlig i hele
Oslo og er etter hvert blitt observert mange steder i landet. Billen  formerer seg kun innendørs i Norge, og både voksne og larver kan  påtreffes hele året. Billene sprer seg ved at de flyr til nye boliger om  sommeren, følger rørgjennomføringer etc. til naboleiligheter eller  spres med gjenstander. Hunnen legger i snitt 34 egg i løpet av de ca.  20 dagene hun lever. Ved romtemperatur tar utviklingen fra egg til  voksen bille 6-18 måneder. Varigheten avhenger av temperatur, mattilaging og fuktighet. 24 °C er optimalt. Larven skifter hud 12 ganger.