Brennmanet

Brennmanet er for mange også et skadedyr! Vi har produktene.
Brennmanet er vanlig langs hele norskekysten i perioder av året.
Brennetrådene til brennmaneten (tentaklene) inneholder en gift som er sammensatt av ulike stoffer. Giften frigjøres når tentaklene blir berørt eller påvirket av kjemiske stoffer. Når giften kommer i kontakt med hud, vil det gi en umiddelbar brennende smerte, kløe og svie. I tillegg kan man få røde, hovne merker som kan utvikle seg til blærer eller sår.