Andre dyr

Det finnes også andre dyr som vi mennesker ikke ønsker velkommen i hager og uteområder, som ikke ansees som direkte skadedyr. Andre dyr vi ikke ønsker er blant annet katter, rådyr, huggorm, rev osv. Vi har gode avskrekkende produkter mot andre dyr.